Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotto Hämeenlinnassa

Tervetuloa yksilölliseen psyykkisen hyvinvoinnin palveluun. Kauttamme saat asiantuntevaa apua diagnoosista kuntoutukseen tehokkaasti ja luottamuksellisesti. Asiakaskuntamme koostuu kaikenikäisistä ihmisistä murrosikäisistä eläkeikäisiin sekä perheistä ja pareista.

Ota yhteyttä!

Milloin psykoterapiaan ja miten?

Jos sinulla on psyykkisiä oireita, jotka vaikuttavat hyvinvointiisi, vaikeuttavat kykyäsi toimia arjessa, heikentävät työ- ja opiskelukykyäsi sekä vaikeuttavat ihmissuhteitasi, on syytä harkita psykoterapiaa. Tällaisia oireita voivat olla mielialan lasku, ahdistuneisuus ja pelkotilat. Terapia on yleensä yksilöterapiaa. Se voi olla myös pariterapiaa silloin, kun pariskunnalla on sellaisia ongelmia, joita he itse eivät kykene ratkaisemaan.

Vastaanotolleni voit tulla varaamalla itse ajan puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Ajan voi saada myös toisen lääkärin (esim. työterveyslääkäri) lähetteen perusteella.

Kansaneläkelaitos voi korvata suuren osan psykoterapian kustannuksista kuntoutuspsykoterapiana. Katso tarkemmin Kansaneläkelaitoksen nettisivut: www.kela.fi - kuntoutus – harkinnanvarainen kuntoutus, psykoterapia.

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Markku Turunen

Olen valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1981 ja psykiatrian erikoislääkäriksi vuonna 1987. Tämän jälkeen olen kouluttautunut erityistason (3 vuotta) perheterapeutiksi ja vaativan erityistason (6 vuotta) kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Olen TEO:n/Valviran hyväksymä psykoterapeutti (kognitiivinen psykoterapia VET, perheterapia ET). 


Minulla on psykoterapian ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL). Olen kouluttautunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Vaativaan erityistasoon vaaditaan noin 6 vuoden koulutus.


Olen toiminut sekä kunnan että valtion viroissa erikoislääkärin ja ylilääkärin tehtävissä. Työhöni on kuulunut potilastyö, työryhmien ja toimintayksiköiden johtaminen sekä kehittämistyö. Olen toiminut myös asiantuntijalääkärinä lääninoikeudessa.

Olen pitänyt psykiatrian erikoislääkärin yksityisvastaanottoa sekä toiminut psykoterapeuttina. Työkykytutkimuksia olen tehnyt sekä julkisella sektorilla että yksityisvastaanotollani. Niin ikään olen toiminut kouluttajana, työryhmien työnohjaajana ja yksilötyönohjaajana. 


Olen Suomen Lääkäriliiton, Psykiatriyhdistyksen ja Kognitiivisen Psykoterapian Yhdistyksen jäsen.

Varaa aika!

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti on lailla suojattu terveydenhuollon ammattinimike, jota saavat käyttää vain psykoterapiakoulutuksen käyneet henkilöt. Psykoterapeutin pätevyyteen johtava koulutus on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pitää rekisteriä psykoterapiakoulutuksen suorittaneista terveydenhuollon ammattihenkilöistä.


Linkkejä:
www.kela.fi
www.valvira.fi
www.kognitiivinenpsykoterapia.fi
www.kaypahoito.fi
www.mielenterveysseura.fi
www.terveyskirjasto.fi
www.poliklinikka.fi (mm. mielialaseula)