Työnohjaus

Ohjauksessa on tarkoitus parantaa työilmapiiria ja työtehoa erinlaisin keinoin.Työnohjaus on ammatillista toimintaa, jossa ohjaaja käsittelee yhdessä ohjattavan tai ohjattavien kanssa hänen/heidän työnsä sisältöä, siihen liittyviä ongelmia, työtapoja ja mahdollisesti myös organisaatioon liittyviä ilmiöitä. Psykoterapian työnohjauksessa tutkitaan ohjattavan psykoterapeuttista työskentelyä.  Työnohjaus on tavoitteellista, säännöllistä ja prosessinomaista toimintaa jonka tavoitteena on ohjattavan/ ohjattavien ammattitaidon kehittyminen. Työnohjauksen tarkoitus on vaikuttaa myönteisesti myös työssä jaksamiseen. Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta tai ryhmätyönohjausta.