Psykoterapeutti

Psykoterapeutti on lailla suojattu terveydenhuollon ammattinimike, jota saavat käyttää vain psykoterapiakoulutuksen käyneet henkilöt. Psykoterapeutin pätevyyteen johtava koulutus on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pitää rekisteriä psykoterapiakoulutuksen suorittaneista terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Linkkejä:

Olen kouluttautunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Vaativaan erityistasoon vaaditaan noin 6 vuoden koulutus. Vastaanotto sijaitsee hämeenlinnassa.