Yksilöterapia

Psykoterapia on erilaisten mielenterveysongelmien hoitoa psykologisin keinoin. Se perustuu potilaan ja terapeutin luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen eli terapeuttiseen allianssiin.  Työskentelymuoto on yleensä keskustelua, mutta voidaan käyttää myös muunlaisia keinoja, kuten erilaisten kotitehtävien tekemistä ja ongelmien käsittelyä fläppitaulun avulla.

Psykoterapiassa terapeutti ei anna suoria ohjeita potilaalle eikä ratkaise ongelmia potilaan puolesta. Sen sijaan ongelmia ja vaikeaksi koettuja asioita tarkastellaan yhdessä jolloin potilaan on itsensä mahdollista löytää omaan elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja. Kognitiivisessa psykoterapiassa yksilöterapia  tapahtuu 1-2 kertaa viikossa. Terapia voi olla lyhytterapiaa: 10-20 terapiaistuntoa. Usein tarvitaan kuitenkin pidempikestoista yksilöterapiaa noin 1-3 vuotta.

Yksilöterapia pidetään  vastaanotollani Hämeenlinnassa.