Pariterapia

Alkuvaiheessa selvitellään parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelleen ja terapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin terapian aikana. Tulosyy on halu saada parisuhde toimimaan, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa. Pariterapeutilla on vaitiolovelvollisuus näissä asioissa ja ehdoton vaitiolovelvollisuus. Yleensä halutaan pohtia, pitäisikö olla yhdessä vai ei, ja onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle ja hyvälle parisuhteelle. pariterapiasta on myös apua,kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että esimerkiksi se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Joskus toinen hakee yksin apua siihen, kuinka voi päästä eroon uhkaavasta kumppanista tai jos toisella on erotilanteeseen liittyviä itsetuhoajatuksia.

Pariterapiaistunnon kesto vaihtelee tarpeen mukaan . Yleensä istunnot kestävät noin 1 ½ tuntia. Jos asiakkaat käyvät erikseen istunnoissa, yksilökäynti on lyhyempi, noin 45 minuuttia. Istuntoja on tavallisesti kahden - neljän viikon välein. Kriisitilanteissa yleensä useamminkin. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen,  tavoitteiden ja terapiassa edistymisen mukaan. Monesti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta noin kymmeneen käyntikertaan.  Pariterapia istunnot pidetään  vastaanotollani Hämeenlinnassa.